Kontraindikace

Kontraindikace při užití Amethyst BioMat™ – doporučení výrobce

Vždy doporučujeme konzultovat použití Amethyst BioMat s vaším lékařem.

***Pamatujte na zvýšení pitného režimu při používání BioMat(u).

Kontraindikace:

Transplantace orgánů – Příjemci jakýchkoliv transplantovaných orgánů (ledviny, srdce, játra atd.) by neměli používat BioMat. Pacienti po transplantaci berou léky na potlačení imunitního systému pro prevenci napadení nebo odmítnutí darovaného orgánu imunitním systémem.  Používání dlouhých infračervených paprsků funkce imunitního systému zvyšuje (imunitní systém by mohl atakovat nový orgán).

Vnější kardiostimulátor – Nedoporučujeme používat BioMat pacientům s vnějším kardiostimulátorem.

 

Použití s opatrností:

Léky – Všem, kteří používají léky, doporučujeme před použitím konzultaci s lékařem. Infračervené záření z BioMat podložky může zapříčinit interferenci s některými léky.

Horečka – při horečce doporučujeme BioMat používat pouze v režimu záporné ionty, bez zahřívání.

Kloubní zranění – při čerstvém (akutním) zranění kloubů doporučujeme používat BioMat pouze v režimu záporné ionty bez zahřívání. Tato zranění by se neměla prvních 48 hodin zahřívat, protože klouby které jsou horké nebo oteklé mohou špatně reagovat na teplo.

Citlivost na teplo – při chorobách se sníženou schopností pocení nebo nesnášejících teplo doporučujeme používat pouze v režimu záporné ionty bez zahřívání.

Neschopnost pohybu – pro osoby se sníženou schopností pohybu, se sníženou schopností měnit polohy jak vsedě nebo vleže, doporučujeme používat Bio Mat jen na nízké teploty (35°-50°C) nebo jen v režimu záporné ionty a to ne déle než 8 hodin denně. Osoby se všeobecně špatným zdravím, ochablostí, paralýzou, nebo s nemocemi vyžadujícími dlouhodobé upoutání na lůžku nebo vozíčku, osoby užívající sedativa nebo osoby v komatu mají zvýšené riziko proleženin nebo popálení i při nízkých teplotách.

Vnitřní kardiostimulátor/Defibrilátor – Pacientům s voperovaným kardiostimulátorem anebo defibrilátorem doporučujeme před použitím konzultaci s lékařem. U infračervených výhřevných podložek není známo, že by jejich použitím mohlo dojít k interferenci nebo poničení kardiostimulátoru nebo defibrilátoru. Nicméně vždy může existovat malá možnost občasné interference nebo poškození.
Pacientům používajícím vnitřní (voperovaný) kardiostimulátor je doporučeno používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C). Používání BioMat(u) zvyšuje krevní oběh, což může zapříčinit zrychlení tepu. Někteří pacienti s voperovaným kardiostimulátorem pociťují nepříjemný pocit, protože jejich tep je kontrolován kardiostimulátorem. Osoby s defibrilátorem by neměli pokládat BioMat přímo na místo nad voperovaný defibrilátor.

Další onemocnění – Těm, kteří trpí následujícími onemocněními, doporučujeme používat Bio Mat pouze na nízké teploty (35°-50°C) nebo jen v režimu záporné ionty.  Nedoporučuje se zvyšovat teplotu tělesného jádra na vysoké hodnoty u lidí trpících následnými onemocněními: špatná funkce nadledvinek, addissonova nemoc, chronická adrenální insuficience, systémový lupus erythematodes a roztroušená skleróza (RS).

Nádor na mozku – Pro pacienty s nádorem na mozku doporučujeme používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C).

Voperovaný bypass – Těm, kteří se zotavují po operaci bypassu, doporučujeme používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C). Používání BioMat(u) zvyšuje krevní oběh, což může mít za následek roztažení normálních cév. Někteří pacienti po operaci bypassu mohou pociťovat mírnou bolest, protože jejich cévy se nemohou roztáhnout.

Diabetes – Pro diabetiky doporučujeme používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C).  Diabetici mají oslabenou pokožku, což může mít za následek nízkoteplotní popálení pokožky. Jakmile se takto pokožka poškodí, je obtížné ji léčit.

Vysoký tlak (Hypertense) – Pro osoby trpící chronickým zvýšením krevního tlaku doporučujeme používat BioMat opatrně jen na nízké teploty (35°-50°C). Je třeba dávat pozor na tlak před a po použití. Rychlé změny tělesné teploty anebo okolní teploty mohou zapříčinit zvýšení krevního tlaku.

Novorozenci – U novorozenců doporučujeme počkat s používáním BioMat (u) až novorozenci dovrší 6 měsíců věku a používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C) nebo jen v režimu záporné ionty pod dohledem dospělé osoby. Používat opatrně.

Batolata / Malé děti – U malých dětí doporučujeme používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C) za dohledu dospělé osoby. Nastavení a změny teplot pro děti musí ovládat dospělá osoba. Při použití u batolat a malých dětí buďte opatrní.

Těhotné ženy – Pro těhotné ženy doporučujeme používat BioMat jen na nízké teploty (35°-50°C).  Příliš vysoké teploty by mohli během prvních měsíců těhotenství poškodit plod, proto těhotným ženám doporučujeme před prvním použití konzultaci s lékařem.

Ozařování / Chemoterapie – Pacientům, kteří jsou ozařováni nebo mají chemoterapii, doporučujeme používat BioMat na nízké až střední teploty (35°-55°C).

Chirurgické implantáty – osoby s titánovými, kovovými, keramickými nebo plastickými implantáty mohou BioMat používat. Tyto implantáty obvykle odrážejí infračervené světlo a nejsou infračerveným zařízením prohřívány. Při pocitu bolesti v místě implantátu konzultujte s lékařem.

Silikon – Silikonové implantáty mohou být infračervenými paprsky zahřáty. Silikon se taví až při teplotách nad 200° Celsia, což znamená, že na ně infračervené světlo nemá negativní vliv. Před použitím doporučujeme konzultaci s vaším plastickým chirurgem.

Bolest:
Používání BioMat (u) by nemělo být bolestivé. Nicméně pokud infračervené teplo projde do problematických míst v těle, může dojít k pocítění bolesti nebo nepříjemného pocitu v problémových místech. Pokud pocit bolesti přetrvává i po několikadenním použití, přestaňte BioMat používat.

Zhoršení stavu:
Kdyby došlo ke zhoršení stavu během používání BioMat (u), přestaňte BioMat používat. Je možné, že se přechodně objeví některé symptomy, což může být důsledek detoxikačního a léčebného procesu. Další informace o etapách zlepšení stavu naleznete v příručce: Ions and Infrared Rays booklet.

Informace na této webové stránce nejsou míněny jako náhražka za konzultaci s lékařem. Tyto informace jsou pouze možným výčtem kontraindikací a nejsou kompletním seznamem všech možných kontraindikací. Konzultujte s vaším lékařem co je správné pro vás na základě vašich individuálních zdravotních potřeb. Obsah této webové stránky se může změnit bez ohlášení.

14/5/2014

 

Ikona PDF

   BioMat – KONTRAINDIKACE

 

 

Ikona PDF

   Contraindications – R&L Co – BIOMAT