Kanadští vědci objevili jednoduchou léčbu rakoviny, avšak velké farmaceutické firmy to nezajímá.

Výzkumníci University of Alberta v Edmontonu (Kanada) vyléčili rakovinu, což dosud jen málo rozčeřilo hladinu zpráv či v televizi. Jde přitom o jednoduchou techniku využívající základní lék. Metoda využívá dichloracetát, který se v současnosti uplatňuje v léčbě poruch metabolismu. Nejsou tedy obavy z vedlejších či dlouhodobých účinků.

Lék nevyžaduje patentovou ochranu, takže oproti nákladným lékům oproti rakovině produkovaným velkými farmaceutickými společnostmi jej může kdokoliv široce využívat a levně prodávat.

Kanadští vědci testovali tento dichloracetát (DCA) na lidských buňkách; zabíjel nádorové buňky v plicích, prsech a mozku, zatímco zdravé buňky ponechával v klidu. Testoval se na krysách napadených několika nádory současně; jejich buňky se pod vlivem vody obohacené DCA svrašťovaly. Lék je široce dostupný a technika je snadno využitelná, proč se tedy velké farmaceutické společnosti nezapojily? Nebo média zajímající se o toto zjištění?

V těle za normálních okolností existuje běžná lidská buňka bojující proti nádoru, mitochondrie, která se však k projevu účinku musejí spustit. Vědci se domnívali, že tyto mitochondriální buňky byly poškozeny a protirakovinně tak nepůsobily. Soustředili se proto na glykolýzu, která je v léčbě rakoviny účinná méně a vede k výraznějšímu poškození. Výrobci léků se zaměřili v boji proti rakovině na tuto metodu. Na druhé straně tento DCA na rozdíl od mitochondrií není závislý na glykolýze; spouští mitochondrie, které naopak působí proti rakovinným buňkám.

Vedlejším účinkem je reaktivace procesu zvaného apoptóza. Jak lze vidět, mitochondrie obsahují významnou sebedestrukční spoušť, kterou není možno stisknout v rakovinných buňkách. Bez toho pak nádor více roste, neboť buňky je odmítají vylučovat. Plně funkční mitochondrie, díky DCA, mohou opět zemřít.

Při zastavení glykolýzy produkuje lidské tělo méně kyseliny mléčné, takže nežádoucí tkáň kolem rakovinných buněk neodumírá a šíří další nádory.

Farmaceutické společnosti do tohoto výzkumu neinvestují, neboť metodu založenou na DCA nelze patentovat a bez patentu nemůže vydělávat peníze, jak je tomu dnes s jejich AIDS patentem. Protože farmaceutické společnosti nebudou v tomto směru nic vyvíjet, články hovoří o dalších nezávislých laboratořích, které by měly zahájit výrobu tohoto léku a provádět další výzkum, aby potvrdily výše uvedená zjištění a vyráběly léky. Všechna základní práce se dá udělat ve spolupráci s univerzitami, které se na tomto výzkumu budou rády podílet a mohou tak vyvinout účinný lék pro léčbu rakoviny.