Novinky

Uvádíme poznatky a zkušenosti dvou uživatelů Biomatu ze Zlína

ON: Mgr. Roman Herink, postižený dětskou infekční

obrnou (ve věku 9 měsíců po vakcinaci)

s nastupujícím postpoliosyndromem.

ONA: Lenka Morcinková, postižená kvadruparetickou

spastickou formou dětské mozkové

obrny od narození. Oba používají Biomat dva

měsíce, oba velikost MINI.

Jak často a v jakém tepelném programu Biomat používáte?

ON: Takřka denně ve všech třech tepelných

programech.

ONA: Nepravidelně (při prochlazení, únavě, napětí

a bolestech hlavy) pouze do teploty 137 °F

Jaký je celkový dojem a efekt na Vaše zdraví a kvalitu života?

ON: Celkový dojem je pozitivní. Ve specifických ukazatelích došlo ke zlepšení kvality mého života následovně:

•režim postupného prohřívání těla uplatňuji takřka denně, zejména před a po sportovním nebo jiném zátěžovém výkonu (trénink, zápas)

•režim intenzivního prohřívání těla (infrasauna) používám při potřebě rychlého znovunabytí běžné tělesné teploty po dlouhodobém pobytu v chladném prostředí. Z důvodu špatné termoregulace způsobené mým primárním postižením není moje tělo schopno samo produkovat teplo a prohřívat postižené končetiny, takže podstata

principu Biomatu naprosto efektivním způsobem tento problém řeší.

•V okamžiku používání Biomatu došlo díky podporovaným biochemickým procesům v těle k pozitivní změně v režimu vyměšování. Tím dochází k ovlivnění kvality mého života v tom, že za pomocí Biomatu mohu

urychlovat nebo jinak časově upravovat fyziologické funkce (četnost zátěže na močový měchýř, stolici).

ONA: Doposud jsem řešila bolesti hlavy užíváním léků, při únavě a napětí jsem si často musela lehnout na delší dobu a nebyla jsem schopna žádné další aktivity, při prochlazení to bývala otázka i několika hodin pobytu v teplém prostředí, než se vse upravilo. S Biomatem MINI je to zvládnutelné za několik desítek minut, zpravidla do půl hodiny.

Je nějaký specifický aspekt Vašeho života výrazně zlepšen používáním Biomatu?

ON: Dalším efektem používání Biomatu byla eliminace medikací, které mám nasazeny z důvodu hypertenze.

ONA: Ustoupily dlouhodobé bolesti hlavy.

Máte nějakou negativní zkušenost?

ON: V prvopočátcích používání jsem nebyl schopen vyhodnocovat efektivitu z důvodu obav, zda se podložkou nespálím (nevyužíval jsem plnou kapacitu výkonu). Nemohl jsem podložku používat během dne na svém mechanickém vozíku, neboť její rozměry to neumožňují – je příliš velká.

ONA: Doposud ne.

V čem je pro Vás největší význam používání Biomatu?

ON: Mám po ruce nástroj k okamžitému i dlouhodobému ovlivňování zdravotního stavu a pomáhá mi s mnohem menším úsilím regenerovat. Používání Biomatu mi upravilo potřebu medikace.

ONA: Máme Biomat stále při ruce, bereme ho i na cesty.

Doporučil byste Biomat dalším osobám sestejným nebo jiným tělesným postižením?

ON: Ano, doporučuji několikatýdenní vyzkoušení, neboť individuální reakce při totožném postižení nelze vyloučit a cena výrobku je příliš vysoká na to, aby uživatel zjistil nevhodnost až po určité době s tím, že vrácení výrobku je

například z hygienických důvodů nemožné. Obecně však vnímám tento produkt jako velmi využitelný u všech diagnóz, při nichž dochází k zhoršené termoregulaci a pasivitě svalového systému.

ONA: Určitě ano, ale na každého to může působit jinak. Myslím si, že je dobré využít možnosti individuálního vyzkoušení. Já osobně jsem se rozhodla velmi brzy.

David Rikl, CEO President Richway EU

www.richwayeu.com/cs

28.10.2012

Shlédněte naše nové video pořízené Danou Hegerovou za spolupráce paní doktorky Niny Kořínkové

Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční pobyt ve Starých Splavech – Sdružení zdravotně postižených ČR, Česká Lípa

http://www.youtube.com/watch?v=P7BjykyI_ag&feature=youtu.be
BioMat SPA Salón

  • Kompletně vybaven našimi produkty
  • Nabízíme několik finančních programů
  • Kontakt na e-mailu info@richwayeu.com

Platba

PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover Network

Kontakt

ALFIDA s.r.o.
J. A. Komenského 692
250 88 Čelákovice

Jednatel - Ing. Aleš Rikl
Telefon: +420 777 892 225
E-mail: info@richwayeu.com

Back to Top