Léčba Horečkou

Autor: MUDr. Rudolf ZEMEK

Zvýšená teplota a zhoubné bujení :

Nekontrolovatelné tkáňové bujení reaguje na vyšší teploty jinak než zdravá tkáň. Kdyby tomu tak nebylo, pak by ani nebylo ohledně léčebné teploty (německy Heilfieber) o čem psát. Aby se do vysvětlování principu vnesl nějaký pořádek, bude nejdříve (pro srozumitelnost lehce zjednodušeně) popsán účinek teploty na nádorovou buňku a pak na nádor jako takový. Zhoubná buňka se od zdravé liší několika zásadními parametry.

V první řadě se rychleji množí. Cokoli živého, co se rychle množí, bývá citlivější na zevní vlivy než to, co je v relativním klidu. K rychlému množení je zapotřebí rychlejší látkové výměny. To s sebou nese vyšší spotřebu živin. Když se jejich přísun jen trochu omezí, aktivně se dělící buňky to výrazně pocítí a jejich dělení se může zpomalit nebo omezit. Intenzivní látková výměna s sebou nese i větší produkci tepla, které je nutno odvádět. Když se odvádění tepla omezí, „intenzivně žijící“ zhoubná buňka se svým způsobem jakoby „přehřeje“, a to o něco dříve než buňka zdravá.

Zhoubná buňka má oproti zdravé také trochu jinou povrchní slupku, tzv. buněčnou membránu, která bývá o něco méně pružná. Zvýšená teplota ovlivní jak mechanické vlastnosti membrány zhoubné buňky, tak její propustnost pro atomy a molekuly, které do ní proudí z okolí či které si s okolím obousměrně vyměňuje. Všechny tyto jemné změny vyvolané zvýšenou teplotou se kombinují a dohromady vytvářejí podmínky, které může rychlé dělení (zhoubné, ale i zdravé) buňky zpomalit nebo až zastavit. A to natrvalo nebo jen přechodně, což je u zhoubné choroby také úspěch. Předpokládají se ještě další nitrobuněčné změny jako „okyselení“ (acidóza) zhoubné buňky, snížení energetických rezerv (úbytek ATP) a zásah do samotného procesu genetického dělení buňky, do tzv. replikace DNA, jakož i možná částečná denaturace (vysrážení) buněčných bílkovin apod.

Pokud se takto „ohřátá“ a změněná zhoubná buňka v rámci radiační terapie vystaví tomu správnému záření, je tu nemalá šance na její definitivní zničení, a to podstatně nižšími ozařovacími dávkami, což platí i o dávkách odpovídající chemoterapie. Na úrovni nádoru jako kompaktního celku je to s účinkem teploty podobné jako v případě jedné zhoubné buňky. Tkáň kolem nádoru je o něco lépe prokrvená a o něco lépe odvádí teplo. To je pro přežití té které tkáně rozhodující. Nádor má naštěstí jeden zásadní problém, a tím je rychlá novotvorba cév, které potřebujeb pro svou výživu. Nádoru se také ne zcela náhodou říká novotvar. A parazitní „nový útvar“ potřebuje nové cévy přivádějící krev s živinami z „těla hostitele“. Právě zde se nabízí jedna z možností, kde může léčba zasáhnout.

Ony nové cévy jsou více či méně kvalitativně horší než cévy normální. Tvoří se u rychle rostoucích novotvarů rychle, ale nedokonale. Mají řadu menších nedostatků, které ve svém souhrnu vedou k tomu, že se mj. ve zvýšené míře „ucpávají“. Zvýšená teplota kolem novotvaru vede k zúžení jeho cév, zatímco cévy zdravé tkáně reagují roztažením. Do novotvaru ani z něj pak krev neproudí, jak by měla. A tak vázne jak přísun živin, tak odvádění tepla. Novotvar se jednak „přehřeje“, jednak se zpomalí dělení jeho buněk během léčebného teplotního sezení, což pak ještě nějakou dobu přetrvává. To není všechno. Zdá se, že opakované teplotní nárazy celkově omezí tvorbu nových cév (neoangiogenezi), které jsou pro růst a pro samotnou existenci novotvaru nezbytné. Omezení neoangiogeneze je podstatné pro omezení nejen růstu novotvaru, ale i pro omezení rozsevu zhoubných buněk, a tím pro omezení rozsevu dceřiných nádorů a vzniku tzv. metastáz. Neoangiogeneze je mimo jiné i cílovou oblastí moderních protinádorových léků, které mají za cíl ji omezit.

Ještě k teplotě. Zjistilo se, že i když se občas některé cévy v ohřátém nádoru roztáhnou, přesto zůstává nádorová tkáň o něco teplejší než okolní tkáň zdravá. Zvýšená teplota se v nádoru hraničně měřitelně hromadí, němečtí autoři mluví o tzv. teplotní pasti (něm. Hitzefalle). Česky se dá mluvit o léčebném teplotním spádu mezi zdravou a novotvarem postiženou tkání.

BioMat SPA Salón

  • Kompletně vybaven našimi produkty
  • Nabízíme několik finančních programů
  • Kontakt na e-mailu info@richwayeu.com

Platba

PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover Network

Kontakt

ALFIDA s.r.o.
J. A. Komenského 692
250 88 Čelákovice

Jednatel - Ing. Aleš Rikl
Telefon: +420 777 892 225
E-mail: info@richwayeu.com

Back to Top